Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

РЕДЖЕБ КЮПЧЮ
28.09.1934 - 26.04.1976
 

ТУРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР “Реджеб Кюпчю” – гр. Бургас е регистриран с решение № 3440 от 08.12.1999 год. на БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, като сдружение с нестопанска цел.

Като съблюдава Конституцията на Р. България и гражданското законодателство сдружение Турски културен център “Реджеб Кюпчю” – гр. Бургас в дейността си се ръководи от приетия от Общото събрание устав и си поставя следните цели:

Работи за запазване и развитие на езиковите и културните ценности и традиции на турското население в Р.България, като част от общобългарското пространство.

Съдейства за развитието на демократичните процеси в Р.България и за подпомагане усилията на държавното ръководство за интегриране на страната ни към общоевропейските структури и организации и дава своя принос и подкрепа в изграждането на добросъседство и сътрудничество с всички съседни държави.

Да взаимодейства с всички общности и организации в страната и чужбина, които ратуват за развитието на просветата и културата на турското население в Р. България.

Да полага грижи за опазването на историческото и архитектурно наследство на страната, включително и молитвените домове на мюсюлманите в Р. България.

предеседател на управитения съвет : Мюджеля Билял

 

 

 

 

 

Internet explorer  800x600